mini-calc

v2.7.0 Matrix algebra

2.7.0 Nov 17 2023 at 22:46 UTC

Matrix algebra

 • Matrix calculation
  • Add matrix to the datatypes
  • Lex matrices
  • Parse matrices
  • Add matrices operation
   • Matrix addition
   • Matrix multiplication
   • Calculate the matrix determinant
   • Calculate the reverse matrix